Dine fordeler

Din lønnsomhet

-1-

Pris per kilometer

Ettersom dekk med lang levetid og opprettholdte ytelser idrar til din bedrifts resultater, arbeider Michelin systematisk for at du skal få dekk som oppfyller alle dine krav når det gjelder kvalitet, styrke og holdbarhet.

Øk dine inntekter per kilometer med dekk som kan mønsterskjæres og regummieres

Gå inn bak kulissene hos Michelin og se hvordan vi tester våre lastebildekk:

Bak kulissene hos Michelin: I jakten på Marco Polo

Drivstofforbruk

En tredjedel av alt drivstoff en tung lastebil forbruker avhenger av dekkenes rullemotstand* (ADEME : Agence De l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie - fransk forening for miljø- og energikontroll). Derfor produserer Michelin dekk som bidrar til å redusere dette drivstofforbruket.

Michelin fokuserer på å redusere rullemotstanden samtidig som dekkets høye ytelser bevares og man opprettholder andre viktige kriterier i form av sikkerhet og levetid.

Sant/Usant: Lastebildekk og drivstofforbruk - del 4