Dine fordeler

Miljøet

-1-

Renere transport blir avgjørende i fremtiden. Michelin har arbeidet i over 100 år for en bærekraftig utvikling gjennom innovative produkter og ved å redusere miljøpåvirkningene1 fra sine ISO 14001-sertifiserte anlegg i Europa.

Michelin tilbyr produkter som reduserer råvareforbruket, som de regummierte dekkene MICHELIN REMIX2.

1: Michelin har redusert miljøpåvirkningen på sine områder med 33% i løpet av seks år (Kilde: Rapport om bærekraftig utvikling 2011).
2 MICHELIN REMIX sparer i snitt 50 kg råvarer per dekkstamme.

 

Renere transport blir avgjørende i fremtiden. Michelin har arbeidet i over 100 år for en bærekraftig utvikling gjennom innovative produkter og ved å redusere miljøpåvirkningene fra sine ISO 14001-sertifiserte anlegg i Europa.

Michelin tilbyr produkter som reduserer råvareforbruket, som de regummierte dekkene MICHELIN REMIX2.