Produkter

Mønsterskjæring & regummiering

-1-

FORLENG LEVETIDEN TIL DEKKENE DINE!

Dekkstammen på MICHELIN-dekkene er utviklet med tanke på gjentatt mønsterskjæring og regummiering. Takket være en profesjonell forvaltning av dekkene dine tilpasset aktiviteten din kan du nå øke lønnsomheten uten å sette sikkerheten til side. Og så tar du samtidig vare på miljøet.

Reduser kostnadene pr. km
Du sparer penger med MICHELIN Remix® mønsterskjæring og regummiering!
Et mønsterskjært dekk øker veigrepet med inntil 10%(1). Det kan kjøre inntil 25% flere km(2) og sparer 0,2 liter drivstoff pr. mil.(3).
Et regummiert dekk har samme ytelse som et nytt dekk, men det koster ca. 40% mindre(4) og kjører like mange kilometer som et nytt dekk.
Ta vare på miljøet.
Som ansvarlig fagperson kan du nyte godt av drivstoffbesparelser, være stolt av at du reduserer bruken av råvarer, og at du reduserer avfallsmengden fordi du gir dekkene dine flere liv.

  • (1) Sammenliknet med ytelsen til nedslitte dekk av samme type. Kilde: MICHELIN - Testen er utført på polert betong.
  • (2) Anbefalinger fra TNPF - april 2013
  • (3) 1,94l/mil konstatert av namsmann på en sammenlikningstest gjennomført i juni 2007 ved Michelins Teknologisenter i Ladoux.
  • (4) Interne prisopplysninger fra 2014 og prisundersøkelser på Internett utført av et eksternt byrå i 2014.

DESIGNET FOR DEG

HVORFOR MØNSTERSKJÆRE?

Eksperter ivaretar sikkerheten din

Forleng levetiden på til dekkene dine

Førsteklasses validering gir førsteklasses regummiering

Mønsterskjæring av MICHELIN-dekkene består i å fjerne 3 til 4 mm gummi nederst i mønsteret. Dette kan gjøres på nye Michelin-dekk for lastebiler eller på et Michelin ® Remix-dekk. Dette er helt trygt. Du kan på denne måten optimalisere kjørelengden, redusere drivstofforbruket og gi dekket ditt bedre veigrep.

HVORFOR MØNSTERSKJÆRE?

NÅR MØNSTERSKJÆRINGEN UTFØRES AV EN SPESIALIST

OPPSTÅR 3 FORDELER FOR
LASTEBILBRANSJEN
Infographie recreusage

...DERSOM MØNSTERSKJÆRING UTFØRES AV EN SPESIALIST
PÅVIRKER DET IKKE DEKKETS MULIGHETER FOR REGUMMIERING

Mer informasjon finnes på : Hvitt papir: eller DESIGNED FOR MORE

(1) Sammenlignet med den periode da mønsterstrukturen var slitt. Referanser, MICHELIN – test utført på slipt betong.
(2) For eksempel en transportkombinasjon som kjører 120 000 km/år med et sett mønsterskjærte dekk som ruller på bakken, på 25 %.
(3) Interne referanser, MICHELIN: Gjennomsnittsvekt målt på 4 hoveddimensjoner på markedet, (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5; 13 R 22.5).

ØKT SIKKERHET!

Michelin anbefaler mønsterskjæring når det gjenstår 2 til 4 mm mønsterdybde.

Mønsterskjæringen utføres av et nettverk av profesjonelle partnere og utføres helt lovlig og trygt, fordi prosessen er tatt høyde for helt fra starten av. Dekket er produsert med et beskyttende lag, og mønsterskjæringen går ikke ut over gummiknastenes soliditet eller dekkstammens indre struktur når den utføres i henhold til våre anbefalinger.

På nye MICHELIN-dekk og MICHELIN Remix®-dekk, er gummiunderlaget  jevnt og så tykt (4 til 5 mm) at dette kan gjøres helt sikkert, uten å påvirke dekkets ytelse.

.

Mønsterskjæring av dekket innvirker ikke på aksept for MICHELIN Remix®.

Forbedret veigrep

Mønsterskjæring gir dekket tydeligere spor og en ny mønsterdybde på 6 til 8 mm. Den nye mønsterdybden blir omtrent den samme som et lastebildekk midtveis i sin levetid. Dekket ditt får forbedret veigrep og du kan kjøre helt trygt.

På våt vei forbedres det tverrgående grepet og trekkraften på lastebildekkene dine med 10 % i forhold til dekkenes ytelse før mønsterskjæringen (1).

(1) Michelin referanser - Test utført på polert betong

Lengre levetid

Mønsterskjæringen på MICHELIN-dekkene forlenger levetiden på nye MICHELIN-dekk og MICHELIN Remix®-dekk takket være denne nye mønsterdybden. Ved å øke mønsterdybden med 6 til 8 mm kan du kjøre 20% til 25% flere kilometer!

Mindre drivstoff!

picto-recreusage_litre

Kjøremotstanden har direkte innvirkning på drivstofforbruket.

Mønsterskjæringen utføres når dekket har den beste rullemotstanden. Gummien er herdet og tykkelsen på gummien er på sitt laveste. Mønsteret deformeres mindre ved kontakt med veien, dekket får mindre oppvarming og dermed lavere kjøremotstand, slik at du bruker mindre drivstoff.

Mønsterskjæringen gjør at du kan utsette kjøp av nye dekk, og du reduserer drivstofforbruket ditt.

Miljøvennlig!

picto-recreusage_tonne

Ved mønsterskjæring av MICHELIN-dekkene reduseres drivstoffbruken og CO2-utslippene med 1,6 tonn per par og per år. Slik sparer vi miljøet.

picto-recreusage_kilo

Fire mønsterskjærte dekk sparer inn ett nytt Michelin-dekk. Det betyr en besparelse på 70 kg råmateriale(3) og en dekkstamme mindre som kasseres.

(2) Eksempel tatt fra en lastebil som kjører 120 000 km/år med mønsterskjæring av dekkene.
(3) Interne Michelin-referanser: Gjennomsnittsvekt målt på de 4 mest brukte dimensjonene på markedet (315/80 R 22.5 ; 315/70 R 22.5 ; 385/65 R 22.5 ; 13 R 22.5).]

Lovgivning

Mønsterskjæringen på MICHELIN-dekkene respekterer den europeiske lovgivningen og lovgivningen som gjelder i europeiske land. De fleste land godtar at et lastebildekk får nytt mønster så lenge merkingen «regroovable » eller symbolet U finnes på sideveggen og at mønsterskjæringen utføres av profesjonelle i henhold til anbefalingene fra produsenten.

 Mønsterskjæring anbefales av ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

MICHELIN Remix® regummiering forlenger ytelsen til dekkene dine. I tillegg sparer du penger, du får større bruksfrihet og du tar del i bærekraftig transport.

Regummierte MICHELIN Remix®-dekk har de samme nøkkelytelsene som et nytt MICHELIN-dekk, særlig med tanke på sikkerhet, motstandsdyktighet og levetid. MICHELIN Remix®-dekk har følgende fordeler:

HVORFOR
REGUMMIERE?

BESPARELSER SPILLER EN VIKTIG ROLLE FOR ET BÆREKRAFTIG
TRANSPORTMARKED
OG TJENER PÅ FLEKSIBEL BRUK

... Uten kompromisser på HMS

For mer informasjon:Hvitt papir eller DESIGNED FOR MORE

(1) Interne tester i 2013. Levetiden for et MICHELIN REMIX= 97% av levetiden til et nytt dekk i samme dimensjon.
(2) Europeisk gjennomsnitt, intern prisinformasjon i 2014 samt en prisstudie på internett utført av en ekstern organisasjon.
(3) 350 kombinasjoner av regummierte og nye dekk er tilgjengelige med MICHELIN Remix®
(4) Med MICHELIN Remix® behøves kun et tillegg på 20 kg råmateriale, noe som er en besparelse på 70% sammenlignet med å kjøpe ett nytt dekk.

Penger spart

rechapage_economie

Et regummiert MICHELIN Remix® -dekk lar deg kjøre 100 % flere kilometer* til 60 % av prisen av et nytt MICHELIN-dekk**. Garantert dobbel sparing!
Og takket være kvaliteten på dekkstammen kan du regummiere MICHELIN-dekkene dine flere ganger. En effektiv måte å redusere kostnadene dine på.

* Basert på konstateringen av at størstedelen av dimensjonene, gummiblandingene og gummivolumene som slites er identiske på nye MICHELIN-dekk og regummierte MICHELIN Remix®-dekk.
** Interne prisopplysninger fra 2014 og prisundersøkelser på Internett utført av et eksternt byrå i 2014

Større fleksibilitet

rechapage_souplesse

MICHELIN Remix® er en fleksibel løsning fordi du kan tilpasse bruken av dekkene dine, slik at du kan få det beste ut av dem.
Regummierte dekk gir deg muligheten til å velge monteringsløsninger og forskjellige plasseringer. På denne måten utnytter du dekkene dine til det ytterste.
MICHELIN Remix® regummiering gir deg også muligheten til å endre mønsteret på dekkene dine etter bruksområde. Michelin-forhandleren din kan tilby mer enn 350 kombinasjoner!

Miljøvennlig

rechapage_environnement

Regummiering gir deg muligheten til å ta vare på miljøet.
MICHELIN Remix® regummiering forlenger levetiden til dekkene slik at produksjonen av antall nye dekk reduseres.
Regummiering krever i tillegg færre råvarer. Et regummiert MICHELIN Remix®-dekk sparer 50 kilo råvarer. Behovet for råvarer er i gjennomsnitt bare 20 kg, noe som tilsvarer 70 % færre råvarer i forhold til produksjonen av et nytt dekk!

Les mer om regummierte MICHELIN Remix®-dekk

rechapage_performance

Michelin har, som ekspert på regummiering av lastebildekk i et århundre, utviklet produktet MICHELIN Remix®.
MICHELIN Remix® er utviklet på bakgrunn av unik kunnskap om hvordan man skifter ut slitebanen på en slitt MICHELIN dekkstamme, etter at det er undersøkt og preparert av eksperter.
Teknikken er utviklet av ekspertene våre med utgangspunkt i avansert, industriell teknologi. Regummierte dekk fra MICHELIN oppfyller alle kravene du har til sikkerhet, økonomi og miljø.