Råd

Generelle anbefalinger

-1-

Nordisk lovgivning skiller seg fra enkelte andre europeiske lands lovgivning når det gjelder en del spesifikasjoner. Det som er angitt nedenfor som anbefalinger gjelder i visse land som lovpålagte krav.

Tillatte monteringskombinasjoner

Det er uhensiktsmessig å montere dekk på samme aksel som:

 • er av forskjellige fabrikat
 • har ulike dimensjoner
 • har ulike bruksområder, som for eksempel dekk beregnet for landevei sammen med anleggsdekk beregnet på anleggsarbeid
 • har ulik hastighetsindeks
 • har ulik lasteindeks

Dette gjelder for både enkelt- og tvillingmonterte lastebildekk

Det er i følge loven ikke tillatt å montere dekk på samme aksel som:

 • er av forskjellig type: radial eller diagonal 
 • er både piggete og upiggete. Ved tvillingmontering kan et av dekkene være upigget. De piggete dekkene skal i så fall plasseres symmetrisk.

Dekkets alder

Dekkets alder kan sette en grense uavhengig av hvor slitt det er.

Dekk produseres av forskjellige typer materiale hvis egenskaper forandres med tiden, avhengig av forskjellige faktorer som for eksempel lagringsforhold (temperatur, luftfuktighet, posisjon etc.) og bruksforhold (belastning, hastighet, dekktrykk, underlag, kjemisk påvirkning o.l.).

Disse aldringsfaktorene varierer og er vanskelige å forutsi. Derfor anbefaler Michelin att man, foruten regelmessige kontroller, lar en fagmann kontrollere dekkene med jevne mellomrom for avgjøre dekkenes fortsatte bruk. Denne kontrollen bør utføres minst en gang per år eller oftere ved behov.

Et utdrag av artikkel R.314-1 i den franske Code de la Route slår fast at:

 • dekkene, med unntak av bygg- og anleggsmaskiner, må ha synlige spor på hele overflaten
 • ingen del av gummilerretet må være synlig, verken på oversiden eller nederst i sporene
 • dekkene må ikke ha dype rifter i sideveggene.

SLITASJE

Kontroller mønsterdybden i mønstersporene i på fire jevnt fordelte punkter rundt dekket.

Minste tillatte mønsterdybde i sommersesongen i Norge, Sverige og Finland er 1.6 mm

I Danmark gjelder 1.0 mm.

Ved tvillingmontering kan det ytre dekket være mer slitt. Ingen del av dekkets armering kan imidlertid være synlig.

For vinterbruk finnes ytterligere bestemmelser. Se særskilt seksjon angående vinterdekklovgivning i Norden.

MONTERING AV MØNSTERSKJÆRTE DEKK

MICHELIN anbefaler mønsterskjæring når det er passende. Mønsterskjæring forlenger dekkets levetid med opptil 25% og reduserer drivstofforbruket. Bare dekk som er merket «regroovable» kan mønsterskjæres.

Se mønsterskjæring.

mønsterskjærte-dekk

MONTERING AV REGUMMIERTE DEKK

Regummierte lastebildekk bør ha samme:

 • fabrikat
 • dimensjon
 • mønster og slitebane
 • hastighets- og belastningsindeks

Kombinert montering av nye og regummierte dekk på samme aksel

Kombinert montering på samme aksel bør unngås.

Vår bestemte anbefaling er åikkemontere regummierte dekk på kjøretøyets foraksel.

skjema-bildetekst

Fransk lovgivning omhandler ikke MØNSTERET på dekket. Det er derfor mulig å montere regummierte dekk eller nye dekk, med forskjellig mønster på samme aksling. Michelin anbefaler ikke slik montering.

MICHELIN Remix®-dekkene er designet og produsert for bruk på drivaksel og tilhengeraksel. Vi anbefaler ikke at du bruker MICHELIN Remix®-dekk på den første styreakselen.

Viktig: mønsteret på dekket må være tiltenkt samme bruksområde: vennligst se M+S-merkingen. Michelin produserer nye og regummierte lastebildekk. MICHELIN-regummieringen (ved REMIX eller RCX-fremgangsmåten) utføres kun på dekkstammer fra MICHELIN. Regummierte MICHELIN-dekk kan derfor monteres på samme aksel som nye MICHELIN-dekk.

SKADER

Kontroller dekkene regelmessig med hensyn til skader og uregelmessig slitasje. Dekk som viser tegn på brudd eller separasjon eller annen skade som blottlegger dekkets armering må ikke brukes. Er du i tvil, så la en fagperson undersøke dekk og kjøretøy.

Noen skader kan repareres

Dekk skal repareres av en fagperson. Den som utfører reparasjonen har alltid et særlig ansvar for å avgjøre om reparasjonen er mulig og for kvaliteten på reparasjonen.

Før en reparasjon skal dekket avmonteres og undersøkes nøye både innvendig og utvendig av fagmannen.

DEKKLOVGIVNING FOR LASTEBILER OG BUSSER OM VINTEREN

Nedenfor følger en sammenstilling over den viktigste lovgivningen i de nordiske landene. For mer detaljert informasjon henviser vi til de respektive landenes dekk- og kjøretøybestemmelser.

Norge

Så vel norske som utenlandske kjøretøy omfattes av denne lovgivning.

Det er krav om vinterdekk ved kjøring på offentlig vei i perioden 15. november til 31. mars. Dette gjelder trekkvogn– lastebil og buss – men ikke på den hevbare boggiakselen. Merk at dette gjelder uansett føre.

Det finnes for tiden ikke noe formelt krav om å bruke vinterdekk på traileren, men det er ofte en tillempet praksis eller et krav fra politimyndighet.

Fra og med 2014 er også krav på dekk med minste mønsterdybde på 5 mm om vinteren og her omfattes både trekkvogn og trailer. Dette gjelder i perioden 1 november til og med første mandag etter annen påskedag. For Nordland, Troms og Finnmark er perioden fra 16 oktober til og med 30 april.

Fra før gjelder generelt at fører av kjøretøyet alltid er ansvarlig for å ha sikret tilstrekkelig veigrep i forhold til underlaget. Dette kan skje ved hjelp av vinterdekk (med eller uten pigger), med kjetting eller liknende.

Definisjonen av vinterdekk er også komplettert med 3 PMSF(3 Peak Mountain Snow Flake) som alternativ til M+S-merkingen. Vinterdekk skal dessuten være spesielt konstruert for vinterkjøring.

Oversikt over hvilke dekk som er utviklet for vinterkjøring og som er godkjent av Norges Vegvesen finnes på STROs hjemmeside http://stro.no/informasjon/vinterdekk/lastebil/

Bare vinterdekk er tillatt pigget. Piggdekk og kjetting skal brukes også utenfor vinterperioden dersom kjøreforholdene krever det.

Obs! I vinterperioden skal kjetting alltid medføres, og antall kjettinger skal være minst tre, fem eller syv avhengig av kjøretøyets størrelse. Den odde kjettingen er tenkt for ett av forhjulene. Kjettingen skal være produsert i metall/stål og være konstruert slik at det alltid er kontakt mellom kjetting og veibane. Kjetting skal monteres før kjøring dersom det er eller kan bli vinterføre på strekningen.

Kjøretøy som brukes i anleggsarbeid samt militære kjøretøy som hovedsakelig brukes i terreng unntas fra kravet om vinterdekk ovenfor.

Det er ikke tillatt å bruke både piggdekk og piggfri dekk på samme kjøretøy. Ved tvillingmonterte hjul kan imidlertid ett av dekkene være piggfritt. Piggdekkene skal i så fall monteres symmetrisk i forhold til kjøretøyets lengdeakse.

Bare dekk merket M+S og som er beregnet for pigging fra fabrikantens side kan pigges.

Sverige

I vinterdekksesongen 1/12 - 31/3 gjelder følgende for svenske og utenlandske lastebiler og busser over 3.5 tonn:

Minste tillatte mønsterdybde 5 mm. på alle aksler.

På vinterføre skal vinterdekk være montert på drivakselen. Med vinterføre menes: «når det er snø, is, snøslaps eller frost på noen del av veien».

Kravet til vinterdekk for drivakselen identifiseres i henhold til følgende 3 alternativer:

A. «Dekk som er spesielt utviklet for vinterkjøring og som er merket M+S.»

B. «Grovmønstrede dekk med vintermønster merket med M+S eller dekk merket med symbolet alpetopp/snøflak (3 PMSF)».

C. «Hvis dekk er utstyrt med snøkjetting eller kjøretøyet er utstyrt med egnet antispinninnretning, sandspreder eller lignende anordning bør det være likestilt med vinterdekk».

”3 PMSF”-merking er et tilstrekkelig vilkår for at dekket skal falle inn under definisjonen vinterdekk. For å kunne sette dette symbolet på dekksiden må dekket være godkjent i en særskilt funksjonsprøve. Denne merkingen gjelder inntil videre kun for nye dekk.

Oversikt over hvilke dekk som er utviklet for vinterkjøring finnes på STROs hjemmeside http://stro.se/information/vinterdack/lastbil/

Vinterdekk med pigg

På kjøretøy er det ikke tillatt å bruke både piggdekk og piggfrie dekk. Ved tvillingmonterte hjul får imidlertid ett av dekkene være piggfritt. Dekkene med pigger skal i så fall monteres symmetrisk i forhold til kjøretøyets lengdeakse.

Som unntak til ovenstående oppgis:

«Kjøring med tung lastebil når kjøretøyet brukes i anleggsarbeid eller lignende arbeid». «Også militære kjøretøy unntas».

Tilhenger:

For tilhengere og trailere gjelder laveste mønsterdybde 1,6 mm også i vintersesongen.

 

Finland

Ingen spesiell vinterdekklovgivning for tunge kjøretøy. Minste mønsterdybde er 1,6 mm. Piggdekk er tillatt fra 1. november til og med 31. mars eller første mandag etter påske.

Danmark

Ingen spesiell vinterdekklovgivning for tunge kjøretøy. Minste mønsterdybde er 1,0 mm. Piggdekk er tillatt fra 1. november til og med 15. april.

Vinterbestemmelser for tunge kjøretøy

Land Mønsterdybde Krav om å bruke dekk med M+S eller 3PMFS merking Bruk av kjetting Definisjon av vintersesong
Østerrike 5 mm (radial) & 6 mm (diagonal) JA
Bare drivaksler
Tillatt på drivakseldekk, minimum 2 mm Fra 01/11 til 15/04 for lastebiler og 01/11 for 15/03 for busser
Belgia 1.6 mm NEI Tillatt på vinterføre  
 Bosnia & Herzegovina 4 mm JA
 Bare drivaksler
I fravær av M+S / 3PMSF merking på dekkene er kjetting obligatorisk å ha sammen med spade og en sandsekk i kjøretøyet Fra 15/11 til 15/04
 Kroatia 4 mm JA
 Bare drivaksler
 Tillatt i mangel av M+S / 3PMSF dekk, minimum 4 mm Definisjon av vinterføre: snø-, is- eller slapsdekte veier, eller varsel om slike forhold
Tsjekkiske Republikk 5 mm JA
 Bare drivaksler
Tillatt i mangel av M+S / 3PMSF dekk, minimum 6 mm. Obligatorisk når angitt på veiskilt. Fra 15/11 til 30/04 eller når angitt på veiskilt
Danmark 1 mm NEI Tillatt  
Finland 1.6 mm NEI Tillatt på vinterføre Piggdekk kan brukes fra 01/11 til 31/03
Frankrike 1 mm NEI Tillatt Piggdekk kan brukes fra lørdag før 01/11 fram til siste søndag i Mars
Tyskland 1.6 mm JA
 Bare drivaksler
Tillatt
 Hastighet begrenset til 50 km/t
Definisjon av vinterføre: snø-, is- eller slapsdekte veier, eller varsel om slike forhold
Hellas 2 mm på drivakslene og 1.6 mm på alle de øvrige NEI Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt
Ungarn 1.6 mm om dekkdimensjon er  < 750 mm, 3 mm om den er > 750 mm NEI Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt  
Italia 1.6 mm NEI Obligatorisk i mangel av M+S / 3PMSF dekk, når angitt på veiskilt Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt
Kosovo 4 mm JA
 Bare drivaksler
Obligatorisk ved vinterføre Definisjon av vinterføre: snø-, is- eller slapsdekte veier, eller varsel om slike forhold
Luxembourg 1.6 mm JA
 Bare drivaksler
  Definisjon av vinterføre: snø-, is- eller slapsdekte veier, eller varsel om slike forhold
Makedonia 6 mm på drivakslene og 4 mm på øvrige aksler. JA
  Alle aksler
I mangel på M+S / 3PMSF merking på dekkene er kjettinger på minimum 4 mm obligatorisk, sammen med en spade og en sandsekk i kjøretøyet. Fra 15/11 til 15/03
Montenegro 4 mm JA
 Bare drivaksler
Kjettinger, spade og en sandsekk når veiene er snødekte Fra 1/11 til 1/04
Nederland 1.6 mm NEI IKKE tillatt  
Norge 5 mm JA(1)
 Alle aksler, inkludert heveaksler
Tillatt med krav om bruk av 3 til 7 par kjettinger avhengig av antall aksler  Fra 15/11 til 31/03
Polen 1.6 mm (3 mm for busser) NEI Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt
Portugal 1 mm NEI Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt  
Romania 1.6 mm YES Tillatt på drivaksler Fra 15/11 til 15/03
Russland 4 mm JA(1)
  Alle aksler(2)
Tillatt Referanseperioden er fra 1/12 til 28/02. Men enhver føderal enhet kan forlenge denne perioden om nødvendig
Serbia 4 mm JA
 Bare drivaksler
Kjetting obligatorisk på minst 2 drivhjul sammen med spade Fra 01/11 til 01/04
Slovakia 3 mm JA
 Bare drivaksler
Tillatt i mangel av M+S / 3PMSF dekk eller dersom angitt på veiskilt Fra 15/11 til 31/03
Slovenia 4 mm JA
 Bare drivaksler
Tillatt i mangel av M+S / 3PMSF dekk, minimum 3 mm Fra 15/11 til 31/03
Spania 1.6 mm NEI Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt Lastetransporter kan stanses av myndighetene avhengig av kjøreforhold
Sverige 5 mm JA(1)
Bare drivaksler
Tillatt Fra 01/12 til 01/04
Sveits 1.6 mm NEI Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt  
Tyrkia 4 mm JA
 Bare drivaksler(3)
Tillatt Fra 01/12 til 01/04
Storbritannia 1 mm NEI Ikke obligatorisk Fra 01/12 til 01/04
Andre EU-land 1.6 mm NEI Kjetting obligatorisk når angitt på veiskilt I noen land kan kjetting eller vinterdekk være obligatorisk i henhold til veiskilt
(1) Dekkene må være særskilt konstruert for vinterføre.
(2) På tilhengeraksler fra og med 2015.
(3) På tilhengeraksler i fremtiden.
Gjort tilgjengelig bare for informasjonshensyn, kan endres i lokale regelverk.

E2-merking

Michelin produserer dekk som er tilpasset kjøreforholdene i de forskjellige geografiske områdene dekkene selges og brukes. For bruk i Europa må MICHELIN-dekkene ha E2-merking som viser at dekket er tilpasset kjøring i følgende land:

Albania

Tyskland

Andorra

Østerrike

Hviterussland

Belgia

Bosnia-Hercegovina

Kroatia

Danmark

Spania

Estland

Færøyene

Finland

Frankrike

Georgia

Hellas

Grønland

Ungarn

Irland

Island

Italia

Kasakhstan

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Makedonia

Moldova

Monaco

Norge

Nederland

Polen

Portugal

Romania

UK

Russland

Saint-Marin

Slovakia

Slovenia

Sverige

Sveits

Tsjekkia

Ukraina

Vatikanet

Jugoslavia

FRT-merking

«FRT»-merkingen (varslet i forordning 54: «Merking 3.1.15») gjelder for dekk som er spesielt laget for bæreaksler (dekk for tilhengeraksler).

Reglene gjelder for alle nye dekk som brukes i Europa. Dette innebærer at dekk med FRT-merking kun er godkjent for bruk på bæreaksler og kan ikke brukes på andre akslinger.

Michelin kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved feil bruk utover disse anbefalingene.

Mønsterskjæring

Viktigste europeiske forskrifter

Land Begrensninger for dekk med mønsterskjæring Bytte av dekk på lastebil avhengig av slitasje (gjelder ikke vinterkjøring)
Minste spordybde Kommentarer
TYSKLAND Forbudt på styreaksler på busser med fartsgrense 100 km/t 1,6 mm  
ØSTERRIKE Forbudt på alle styreaksler på alle lastebiler 2 mm  
BELGIA Ingen forbud 1,6 mm  
BULGARIA Forbudt på alle styreaksler på alle lastebiler 1,6 mm  
KROATIA Ingen forbud 1,6 mm  
DANMARK Ingen forbud 1 mm  
SPANIA Ingen forbud Null  
ESTLAND Ingen forbud 1,6 mm  
FINLAND Ingen forbud 1,6 mm  
FRANKRIKE Ingen forbud 1 mm  
HELLAS Ingen forbud 2 mm  
UNGARN Forbudt på enkeltaksler på busser 5 mm for busser med dekk av diameter > 750 mm
3 mm for andre busser
1,6 mm for andre kjøretøy
 
ITALIA Ingen forbud 1,6 mm  
LATVIA Ingen forbud 1,6 mm  
LITAUEN Ingen forbud 1 mm  
LUXEMBOURG Ingen forbud 1 mm for tilhengere
1,6 mm for motoriserte kjøretøy
 
NORGE Ingen forbud 1,6 mm  
NEDERLAND Ingen forbud null  
POLEN Forbudt på enkle styreaksler på busser med fartsgrense 100 km/t 3 mm for busser som kjører i 100 km/h
1,6 mm for andre kjøretøy
 
PORTUGAL Ingen forbud    
ROMANIA Ingen forbud 1,6 mm  
RUSSLAND Forbudt på alle styreaksler på alle lastebiler 2 mm for busser
1 mm for andre lastebiler
 
SERBIA Ingen forbud 2 mm  
SLOVAKIA Ingen forbud 1,6 mm  
SLOVENIA Ingen forbud 1,6 mm  
SVERIGE Ingen forbud 1,6 mm Ytre tvillingdekk. Ingen minstedybde, unntatt for vinterkjøring.
SVEITS Ingen forbud 1,6 mm  
TSJEKKIA Forbudt på alle styreaksler på alle lastebiler 1,6 mm  
TYRKIA Ingen forbud 1,6 mm  
UK Ingen forbud 1 mm  
UKRAINA Forbudt på alle styreaksler på alle lastebiler 2 mm for busser
1 mm for andre lastebiler