Råd

Sikkerhets-instruksjoner

-1-

Dekkets funksjoner

Tilknyttet risiko

Tåle vekten Bestemmes av egenskapene
til kjøretøyet: aksellast
Et dekk som er underdimensjonert i forhold til belastningen går varmt. Dette kan forårsake dekket slites raskere, noe som igjen kan føre til et plutselig tap av lufttrykk. Dekket får dårligere kontakt med underlaget slik at styreferdighetene, veigrepet og bremselengden påvirkes negativt, og dekkets levetid reduseres.
Tåle fart Egenskapene til kjøretøyet:
bestemmes av bilens maksfart
Et underdimensjonert dekk blir hurtig for varmt. Dette kan forårsake rask ødeleggelse av dekket under kjøring, med et plutselig tap av lufttrykk som følge. Regummiering kan bli umulig. Dekkets levetid reduseres.
Tåle forskjellige underlag Avhengig av bruksområde Et dekk som ikke er tilpasset akslingen eller bruksområdet kan:
- Gå varmt: for eksempel om dekk beregnet for blandet kjøring brukes til lange turer på motorvei
- Slites unormalt: For eksempel et dekk for landevei som brukes på ujevnt underlag.
Et dekk som viser tegn på dype skader må undersøkes av en spesialist som kan avgjøre om dekket fortsatt kan brukes eller om det må repareres eller kasseres. Merk at dersom dekkets metall-lag blottlegges fører det til at de oksyderes. Et dekk med slike skader er i strid med Veitrafikkloven. Dette kan forårsake en rask ødeleggelse av dekket ved kjøring og til plutselig tap av lufttrykk. Regummiering kan vise seg å bli umulig. Dekkets levetid reduseres.
Styre kjøretøyet Avhengig av bruksområde På styreakselen kan et dekk som ikke er tilpasset posisjon eller bruksområde bli vanskeligere å styre, avhengig av underlaget og hastigheten. Dette kan ha negativ innvirkning på bilens kjøreegenskaper.
Styre kjøretøyet Ved å informere føreren
om tilstanden til belegget
Dekkene på styreakselen er de som først kommer i kontakt med underlaget i kjøreretningen. Dekkene på denne akslingen må hurtig kunne håndtere endringer i veidekket, for eksempel et forbigående dårligere veigrep. Et dekk som ikke er beregnet for montering på styreakselen kan være mindre progressivt eller filtrere vekk viktig informasjon om veien.
Sikre komfort
under kjøringen
Spesifikk karakteristikk
for dekk til styreaksel: tilpasset mønster og uniformitet
Styreakselen er svært følsom ovenfor uniformiteten til dekkene: Det være seg kontakten med styret, stilling nært sjåføren, osv. Dekkene i denne posisjonen er spesielt utviklet for å takle dette. Disse dekkene har også spesielle spor. Et dekk som ikke er utviklet for styreakselen vil være mindre reaktivt og kan også påvirke av vektfordelingen.
Overføre
dreiemoment
Bremsing: avhenger av
bilens bremsesystem.
Ved nødbremsing er
styreakselen svært viktig.
Bremsing ved retardasjon
skjer gjennom drivakselen
Når man bråbremser overføres en stor del av vekten til drivakselen. Dekkene på denne akselen spiller derfor en viktig rolle for hvor lang bremselengden blir.
Et dekk som ikke er beregnet for montering på styreakselen kan ha lengre bremselengde dersom det monteres på denne akselen.
Ved bremsing med retarderer utsettes mønster og stamme på dekk montert på drivaksel for store belastninger. Dersom dekket ikke er beregnet for denne posisjonen overfører ikke bremsemomentet like effektivt, og dekkets levetid reduseres.
Overføre
dreiemoment
Motor: avhengig av kraften
og dreiemomentet på kjøretøyet
Kjøretøyets akselerasjon overføres til underlaget via dekkene på drivakselen. Et dekk som ikke er tilpasset denne posisjonen overfører ikke dreiemomentet like effektivt, og dekkets levetid reduseres.
Lenger levetid
for å redusere kostnadene
I forhold til kjørelengde Dekkene må være tilpasset akslingen og kjøretøyets bruksområde. Mønster som ikke er tilpasset akslingen slites hurtigere, slik at den potensielle kjørelengden og dekkets levetid reduseres.
Lenger levetid
for å redusere kostnadene
I forhold til bilens
drivstofforbruk
Dekkene på en lastebil har stor betydning for kjøretøyets drivstofforbruk. Dekktype og mønster påvirker drivstofforbruket. I visse tilfeller er det mulig å redusere drivstofforbruket ved å utstyre kjøretøyet med dekk som har lav rullemotstand.
Rullemotstanden for dekkene reduseres med slitasje. Dersom du skifter ut et dekk før det er helt nedslitt* kan det medføre høyere drivstoffkostnader.

*Det enkelte lands lovgivning avgjør nivået for når et dekk må byttes ut. Du må aldri kjøre med dekk med mindre mønsterdybde enn 1,6 mm etter mønsterskjæring. Lokal lovgivning og vinterbestemmelser kan gjelde.

Risikoen ved bruk av feil dekk på styreakselen kan føre til svekket veigrep, dårligere styreevne, og kan medføre en rask forringing av dekket mens du kjører. Dette kan igjen føre til brutal punktering og at du mister kontrollen på kjøretøyet.