Råd

Vedlikeholdsguide

-1-

Dekket er den eneste kontaktflaten mellom bilen og underlaget. Det er med andre ord avgjørende for brukernes og lastens sikkerhet. Bruk riktig dekktrykk for å kjøre sikkert, spare drivstoff og forlenge levetiden på lastebildekkene dine.

Et dekk mister naturlig litt av trykket over tid. Du bør derfor sjekke dekktrykket jevnlig hos forhandleren din.

I alle tilfeller bør du respektere dekktrykket som anbefales av produsenten. Dekktrykket må alltid være tilpasset lasten og kjøremåten din.

Dekktrykket påvirker dekkets levetid

dekktrykk_01

Intern kilde Michelin

Dekktrykket virker inn på drivstofforbruket

Det er bevist at trykket i lastebildekkene har stor innvirkning på drivstofforbruket.

trykk
Innvirkningen-av-dekktrykket-på-driftskostnadene

Intern kilde Michelin

Råd for vedlikehold av dine lastebildekk fra MICHELIN

Les Michelins råd for lastebildekk slik at du kan kjøre sikkert og forlenge levetiden til dekkene dine.

Ta vare på lastebildekkene dine fra MICHELIN

  • Du bør undersøke MICHELIN-dekkene dine jevnlig for uregelmessig slitasje eller skade.
  • Sjekk at hjulmutterene er festet i henhold til anbefalinger fra bil- eller akselprodusenten.
  • La en profesjonell undersøke dekket nøye både inn- og utvendig for å påpeke eventuelle hull, kutt, synlige deformasjoner i slitebanen, i dekkets sidevegg eller i mønsteret. Det samme gjelder for skader på felgen.

Du må ikke bruke dekkene dersom du ser de har følgende skader:

  • deformert wire eller om denne er synlig
  • gummien eller gummilagene deler seg
  • forringelse på grunn av fete eller etsende væsker
  • flekker eller slitasje på indre gummi som resultat av kjøring med utilstrekkelig dekktrykk i forhold til lasten

Sjekk kvaliteten på ventiltoppen hver gang du undersøker bilen, og bytt denne dersom det trengs.

 

Produktenes levetid

Dekkene er sammensatt av ulike typer materialer og komponenter laget av gummi, og egenskapene til disse materialene er viktige for at dekket skal fungere ordentlig.

Disse egenskapene endres over tid.

Utviklingen av egenskapene til et dekk er avhengig av mange faktorer, blant annet

  • klima,
  • lagring: temperatur, fuktighet, posisjon...
  • bruk: last, fart, dekktrykk, skader grunnet kjøring på forskjellig underlag…

På grunn av innvirkningen fra alle disse faktorene er det vanskelig å forutse dekkets levetid. Derfor er det viktig at brukeren selv kontrollerer dekket, samt at dekket undersøkes regelmessig av en profesjonell. Denne kontrollen bør gjøres minst en gang i året.