Villkår

Dette nettstedet utgis av:

NORSK MICHELIN GUMMI A/S
Solheimveien 30
1471 Lørenskog
Norge
Telefon: 67 92 24 00 Faks: 67 92 24 01
Org. nummer 914 786 738. Brønnøysundsregisteret.

Nettstedet hostes av:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANKRIKE
Telefon: +33 (0)1 48 13 00 00 Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Ansvarlig redaktør: Richard Andermyr

Dette nettstedet er ment for forhandlere og brukere av lastebildekk i Norge.

Du må lese disse bruksvilkårene nøye før du bruker nettstedet MICHELIN lastebiler. Vennligst bruk nedtrekksmenyen for å gå inn på ditt lands nettside.

MICHELIN-gruppens filialer er egne juridiske enheter og hver enkelt er en selvstendig juridisk person. For å forenkle kommunikasjonen og innholdet på dette nettstedet kan følgende terminologi brukes: «Michelin», «Gruppen», «Michelin-gruppen» og «vi»; Denne terminologien brukes for å navngi alle firmaene i Michelin-gruppen, som hver og en på selvstendig vis driver sin egen virksomhet.

ARTIKKEL 1: FORMÅL

Denne juridiske informasjonen fra MICHELIN gir informasjon om hvordan sidene blir utgitt og hvordan du kan få tilgang til og bruke disse. All bruk av nettstedet er underlagt vilkårene i denne juridiske informasjonen som Michelin kan endre og oppdatere til enhver tid. Når du går inn på og når du bruker dette nettstedet aksepterer du betingelsene i denne juridiske informasjonen. Du godtar også Michelins konfidensialitetspolitikk og politikk for vern av personopplysninger.

ARTIKKEL 2: TILGANG TIL NETTSTEDET

Dette nettstedet inneholder rubrikker med informasjon om Michelins erfaring innen mobilitet, innovasjoner innen lastebildekk, Michelins dekk-katalog og en «dealer locator». Siden inneholder også en portal hvor du kan melde deg på veihjelpen Michelin Euro Assist.

Michelin bestreber seg på å holde nettstedet tilgjengelig, uten å være forpliktet til å gjøre det. Tilgangen til nettstedet kan bli redusert eller brutt på grunn av vedlikehold, oppdatering, og av andre årsaker, som blant annet tekniske forhold. Michelin kan ikke holdes ansvarlig ovenfor brukeren for slike reduksjoner eller avbrudd eller for eventuell konsekvenser av slike reduksjoner eller avbrudd.

Du aksepterer at du ikke skal misbruke sidene, og spesielt gjelder dette for de interaktive tjenestene, dersom disse finnes.

ARTIKKEL 3: IMMATERIELLE RETTIGHETER

Innholdet (herunder, men ikke begrenset til informasjon, tekster, grafikk, data, bilder, fotografier, modeller, videoer og lydklipp, programvare og databaser, og varianter av disse og nettsiden i seg selv) er beskyttet av opphavsrett, og/eller andre immaterielle rettigheter. Alt innhold tilhører Michelin og/eller Michelins filialer. All kopi, gjengivelse, kopiering, utnytting, tilpassing, endring, modifisering, oversetting, publisering (helt eller delvis) av innholdet i noen som helst form, uavhengig av om dette tilhører Michelin eller filialene, er forbudt, med unntak av begrensede rettigheter som nevnes nedenfor og/eller personlige kopier begrenset til personlig bruk for den som kopierer innholdet. Innholdet som presenteres på dette nettstedet kan endres uten varsel, er gitt uten garantier av noe slag, og kan ikke gi opphav til noen form for kompensasjon, verken eksplisitt eller implisitt. Innholdet er beskyttet av copyright © 1997-2013 Michelin. Logoene er kjente varemerker.

Informasjonen om forhandlerne av lastebildekk som utgis på denne siden og som kan brukes som oppslagsverk, er en database som Michelin har produsert og eier. Innholdet i denne databasen er beskyttet av opphavsrett. Når du bruker denne siden godtar du følgende:

  • Du skal ikke kopiere, gjengi, oversette, tilpasse eller forandre, helt eller delvis, eller i noen form, informasjonen i databasen.
  • Du skal ikke skrive ut, lagre, gjengi, presentere i andre former eller bevare, direkte eller indirekte, i hvilket som helst format, uansett måte eller form, hele eller deler av innholdet i databasen.
  • Du skal ikke bruke databasen på nytt ved å publisere denne, helt eller delvis, uansett form.
  • Du skal ikke bruke på nytt gjentatte ganger og/eller systematisk kvalitative eller kvantitative deler av databasen, ut over det som anses som normal bruk av databasen.

Eventuelle brudd på rettighetene til databasen og/eller ethvert misbruk av databasen utgjør en krenkelse av Michelins rettigheter

ARTIKKEL 4: E-MAIL

For å kontakte Michelin på e-mail må du fylle ut et skjema for elektronisk korrespondanse som finnes på nettstedet. Svar fra Michelin på disse e-mailene og tilgang til siden og dets innhold kan ikke tolkes som et bevis på at bedriften driver reklame eller kommersiell aktivitet i det landet hvor brukeren befinner seg.

ARTIKKEL 5: BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Generelt sett kan du besøke vårt nettsted uten å fortelle oss hvem du er eller gi oss personlig informasjon om deg selv. Michelin kan likevel enkelte ganger be om informasjon, for eksempel for å svare på en forespørsel, levere en tjeneste eller i markedsføringsformål.

Informasjonen som samles inn gjelder navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-mail, osv.

Michelin samler inn anonyme data om din navigasjon på siden for å måle sidens effektivitet og gi deg bedre service. Michelin bruker denne informasjonen for å forbedre forståelsen av hvordan nettstedet brukes, hvor mange besøkende den har, og hvilke sider som besøkes, hvor lenge en side vises, osv. Denne informasjonen brukes kun til å forbedre tjenestene som tilbys på nettstedet.

5.1 Utlevering av personopplysninger

Informasjonen som samles inn på vår side brukes av Michelin, våre utvalgte partnere og/eller våre leverandører. Våre partnere og leverandører har skrevet under en kontrakt som omhandler konfidensialiteten og sikkerheten til informasjonen som kommuniseres, og de har forpliktet seg til ikke å bruke denne informasjonen til andre formål enn det som er avtalt. Michelin lover å ikke selge, låne ut eller videreformidle dine personopplysninger til en tredjepart. Michelin kan imidlertid bli nødt å utlevere dine personopplysninger dersom det foreligger en rettslig eller administrativ avgjørelse om slik utlevering, for å overholde gjeldende lov, eller for å beskytte sine rettigheter og sin eiendom.

5.2 Rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger som du kommuniserer til oss så langt du er omfattet av lov om behandling av personopplysninger av 14.04.2000 nr. 31. Du kan også motsette deg uten kostnad at dine data blir samlet inn og bearbeidet av Michelin.

For å utøve dine ovennevnte rettgheter kan du sende et brev til følgende adresse: (kompletteres med informasjon for hvert land).

5.3 Linker til andre nettsteder

Sidene våre kan inneholde linker til andre nettsteder. Vi informerer om at Michelin ikke deler din personlige informasjon med disse sidene, unntatt dersom du bruker linker til sosiale nettverk, som nevnt i artikkel 5.4 nedenfor. Vi understreker at når du forlater våre nettsider kan du være underlagt andre retningslinjer i forhold til beskyttelse av dine personopplysninger, og at Michelin ikke kontrollerer eller kan holdes ansvarlig for dette.

5.4 Sosiale nettverk

Nettstedet bruker plugins fra sosiale nettverk (heretter kalt «sosiale nettverksknapper»), og disse leveres og drives av det enkelte sosiale nettverket. Disse sosiale nettverksknappene symboliseres med logoene til det sosiale nettverket det gjelder. Disse knappene gjør at du kan publisere hyperlinker eller innhold fra våre sider på din profil i det sosiale nettverket. Du kan også publisere på profilen din linker til innhold som du liker eller kommentarer som du gjør angående et innhold, eller direkte anbefale innhold på din profil. Når du bruker disse sosiale nettverksknappene deler du dermed informasjon med et sosialt nettverk som lagrer disse. Michelin har ingen innvirkning på hvordan de sosiale nettverkene samler inn eller bruker din informasjon. For å få mer informasjon om hvordan informasjonen blir behandlet, samlet inn og brukt når du klikker på sosiale nettverksknapper må du lese den juridiske informasjonen angående ditt privatliv på det enkelte sosiale nettverket.

Videre, selv om du ikke bruker disse sosiale nettverksknappene når du besøker en side på vårt nettsted som inneholder en slik knapp, kan nettleseren din etablere en direkte forbindelse med serverne til det sosiale nettverket. Dersom du ikke er tilkoblet det sosiale nettverket mens du navigerer på vår side eller om du ikke har brukerkonto for det sosiale nettverket, så kan likevel nettverket samle inn informasjon om datoen og tidspunktet du besøkte siden, URL-en til siden, samt teknisk informasjon om din IP-adresse, nettleseren din eller hvilket operativsystem du bruker. Dersom du er tilkoblet det sosiale nettverket mens du besøker siden vår får du muligheten til å linke siden du besøker til din brukerkonto. Dersom du ikke ønsker at det sosiale nettverket skal bruke denne informasjonen om din navigering og linke denne til din konto, må du logge av det sosiale nettverket mens du bruker nettstedet. Michelin har ingen innvirkning på hvordan informasjonen om deg samles inn eller brukes av de sosiale nettverkene gjennom disse knappene, og vi anbefaler at du leser brukervilkårene til disse sosiale nettverkene, særlig når det gjelder bruk til kommersielle formål.

Vårt nettsted mottar ikke informasjon om dine profiler fra de sosiale nettverkene.

5.5 MYACCOUNT

My Account er en personlig konto utelukkende til bruk for kunder og brukere av lastebildekk fra MICHELIN i de følgende europeiske landene: Frankrike, Spania, Tyskland, Sveits, Østerrike, Storbritannia, Belgia, Nederland, Luxemburg, Sverige, Finland, Norge, Polen, Italia, Tsjekkia, Romania, Slovakia, Slovenia, Hellas, Portugal, samt Tyrkia. Brukerne av kontoen får tilgang til et utvalg tjenester etter innmelding (Sell Out-tilbud, Damage Garantee, Michelin Euro Assist, Drive&Save, Casing Bonus, osv.).
Brukeren må opprette en brukerkonto og fylle ut et innmeldingsskjema for å få adgang til den personlige kontoen My Account. MICHELIN samler i den forbindelse inn personopplysninger som navn, fornavn, e-postadresse, telefonnummer, i tillegg til annen informasjon om bedriften du tilhører, samt informasjon om lastebilflåten til bedriften. IBAN-informasjon fra banken din samles også inn til bruk i enkelte tjenester. Denne informasjonen lagres så lenge det er nødvendig, men ikke ut over den tid som informasjonen trengs til å utføre transaksjoner som tilbakebetaling av penger, promosjoner og bonuser. MICHELIN tar alle nødvendige forbehold for å beskytte denne informasjonen, og særlig for å forhindre at denne informasjonen blir misbrukt, skadet eller overført til en tredjepart uten ditt samtykke.
Den ovenfornevnte informasjonen brukes av en tredjeparts serviceleverandør som du benytter deg av gjennom MICHELIN.
Ved innmelding får du oppgitt et personlig og konfidensielt brukernavn og passord fra MICHELIN. Du er ansvarlig for å holde disse opplysningene hemmelige og kun bruke disse til det formålet de er tiltenkt. MICHELIN skal ikke bruke de innsamlede opplysningene fra din profil til salg eller markedsføringsformål uten først å spørre om tillatelse til dette.
MICHELIN skal ikke lagre denne personlige informasjonen lengre enn nødvendig til det formål den er tiltenkt, eller lengre enn gjeldende lov tillater det.

 ARTIKKEL 6: GARANTI OG ANSVAR

Dokumentene og informasjonen som gjøres tilgjengelig på nettstedet leveres «som de er», uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag. Michelin forbeholder seg retten til å modifisere, endre, suspendere og/eller slette innhold eller tilgang til nettstedet når som helst uten forvarsel. Michelin kan ikke holdes ansvarlig for skade på datautstyr som følge av spredning av virus eller en annen datamaskinsmitte. Det er ditt ansvar å ta alle forholdsregler når det gjelder beskyttelse av ditt utstyr.

Michelin, samt ansatte, leverandører eller partnere av bedriften nevnt på nettstedet, kan ikke holdes ansvarlige hverken kontraktsrettslig eller på annet grunnlag for eventuelle andre tiltak, direkte eller indirekte, tilfeldige eller av annen natur. De kan heller ikke holdes ansvarlig for finansielle eller kommersielle skader som kommer av bruk av dette nettstedet eller informasjon funnet på disse sidene.

Nettstedet kan inneholde enkle eller dype linker til partnersider av Michelin eller en tredjepart, og Michelin har rettigheter til å vise disse linkene. Michelin har ingen kontroll over disse eksterne områdene og kan derfor ikke holdes ansvarlig for tilgjengeligheten av disse nettstedene, deres innhold, tilgjengelighet, reklame, produkter og / eller tjenester som finnes på disse eller ved hjelp av disse sidene. Michelin er dermed ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skade som kan oppstå når du besøker eller bruker en partnerside, eller om dette eksterne nettstedet ikke følger gjeldene lover.

ARTIKKEL 7: DOMSMYNDIGHET OG LOVVALG

Enhver tvist knyttet til nettstedet eller denne juridiske informasjonen skal bringes inn for Oslo tingrett og være underlagt norsk rett. Bruk av nettstedet innebærer at brukeren godtar denne klausulen.
For det tilfelle at en av bestemmelsene i denne juridiske informasjonen anses som ulovlig, ugyldig eller den ikke kan håndheves, uansett grunn, vil det aktuelle forhold kun gjelde for den aktuelle bestemmelsen, og det skal dermed ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til det øvrige innhold i denne juridiske informasjonen.